Resultater

Hva vi har fått til


Tilbake til Våre Prosjekter

Alma-M gir støtte til følgende prosjekter i 2023:

 • Betaler skolegang for 53 barn. 34 på grunnskolen, 15 på high school og 5 på universitetet. Vi mottar regelmessig støtte fra 50 faddere.
 • Bygget og innredet et flott nytt bibliotek ved grunnskolen.

Resultater

Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2022:

 • Betalt skolegang for 63 barn. 43 på grunnskolen, 15 på high school og 5 på universitetet. Vi mottok regelmessig støtte fra 61 faddere.
 • Støtte til kvinnegruppen CWSG - Cambodian Women’s Support Group i Phnom Penh med symaskiner og varekjøp.
 • Støtte til engelskundervisning for 30 fattige barn i Mongkol Borey.
 • Støtte til universitetsutdannelse for lærer i Mongkol Borey.
 • Utdeling av brukte briller medbrakt fra Norge i Fiskelandsbyen og blant kvinnene i CWSG.
 • Julegaver for elevene i år var tannlegebesøk. Det vil pågå gjennom hele året.
 • Utdeling av tannkost og tannkrem.
 • Utdeling av ris, olje og løk hver tredje måned til familier uten fast inntekt.
 • Tilskudd til husleie for en familie.
 • Gitt støtte til nødvendig operasjon for en elev.

Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2021:

 • Hovedfokus på utdeling av ris, olje, fiskekraft, såpe, salt og sukker til våre studenters familier. Delt ut 7250 kg totalt.
 • Betalt skolegang for 54 barn. 39 på grunnskolen, 12 på high school og 3 på universitetet. Vi mottok regelmessig støtte fra 52 faddere.
 • Støtte til kvinnegruppen CWSG - Cambodian Women’s Support Group i Phnom Penh. Alma-M støttet gruppen ved kjøp av 3 fabrikksymaskiner.
 • Støtte til engelskundervisning for 30 fattige barn i Mongkol Borey.
 • Støtte til universitetsutdannelse for lærer i Mongkol Borey.
 • Støtte til en student på universitetet når han og familien mistet arbeid pga. pandemien.

Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2020:

 • Betalt skolegang for 56 barn. 41 elever på grunnskolen, 12 elever på high school og 3 elever på universitetet. Vi mottok regelmessig støtte fra 50 faddere.
 • Støtte til kvinnegruppen CWSG - Cambodian Women’s Support Group. Alma-M ga 4 symaskiner, og kjøpte deres varer til salg via Alma-M i Norge.
 • Støtte til engelskundervisning for 30 fattige barn i Mongkol Borey.
 • Støtte til universitetsutdannelse for lærer i Mongkol Borey.
 • Utdeling av brukte briller medbrakt fra Norge.
 • Fotballdrakter, barneklær, myke bamser og leker ble delt ut blant barna i fiskelandsbyen.
 • Delt ut 2,5 tonn ris, olje, salt, sukker og fiskekraft til familiene på grunn av Covid-19, samt oversvømmelser i landsbyen på grunn av mye regn og vind.
 • Delt ut 50 menstruasjonskopper og diverse førstehjelps utstyr.
 • Helsesøster og jordmor har samlet elevene og gitt seksualundervisning samt undervisning i hygiene.
 • Avtale om ris, olje og løk hver tredje måned til noen familier uten fast inntekt.
 • Tilskudd til husleie for to familier.
 • Tilskudd til strøm og vann på Sakura School.
 • Betalt lærer lønn for en ekstra engelskklasse på Sakura School.
 • Julegaver til familiene var i år «Solcellelys», en lampe på 100W som ble montert opp i hjemmene.
 • Tannlege behandling for våre elever. Dette er bilder fra første gruppe.

Resultater

Resultater

Resultater

Resultater

Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2019:

 • Heklekurs for kvinner i fiskelandsbyen, med språkhjelp fra Ra. Kvinnene lærte raskt og er nå i gang med å hekle 20 nett som Alma-M har satt i bestilling. Nettene kan brukes til å kjøpe frukt og grønnsaker i eller ha til oppbevaring. Det vil redusere bruken av plast. Posene/nettene vil bli solgt av Alma-M og vil gi kvinnene en liten inntekt.
 • Betalt skolegang for 65 barn. 55 elever på grunnskolen, 7 elever på high school og 3 elever på universitetet. Vi mottok regelmessig støtte fra 55 faddere.
 • Støtte til kvinnegruppen CWSG - Cambodian Women’s Support Group. Alma-M ga 3 nye symaskiner, brukte briller og støtte til helseforsikring som gir kvinnene tilgang til medisiner og sykehusbehandling ved behov.
 • Utdeling av brukte briller medbrakt fra Norge.
 • Myke bamser, leker og klær ble delt ut blant barna i landsbyen.
 • Avtale om ris, olje og løk hver tredje måned til en liten familie uten mulighet for inntekt.
 • Tilskudd til husleie for to familier.
 • Tilskudd til strøm og vann på Sakura School.
 • Betalt lærer lønn for en ekstra engelskklasse på Sakura School.
 • Julefest og utdeling av julegaver for fadderbarna.
 • Lønn til Na Vy, lærer i søm, for 5 måneder.
 • Felles lunsj til lærer og syjenter hver dag i 5 måneder.
 • Støtte til engelskundervisning for 30 fattige barn i Mongkol Borey.
 • Støtte til universitetsutdannelse for lærer i Mongkol Borey.

Resultater

 • Alma-M bidro med utdeling av ris, olje, salt og sukker til 20 familier som trengte ekstra hjelp for å komme seg gjennom regntiden.

Resultater


Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2018:

 • Betalt skolegang for 64 barn; 60 jenter og 4 gutter. Vi mottok regelmessig støtte fra 55 faddere.
 • Gitt støtte til 6 elever i videregående skole.
 • Betalt utdannelse i søm for 4 unge jenter.
 • Utdeling av nye uniformer og skoleutstyr til fadderbarna i januar 2018.
 • Bygging av uteplass på Public School i februar 2018.

Resultater

 • Reparasjon av hus for fadderbarn og hennes familie. Alma-M skiftet tak, vegger, gulv og noen av støttene innvendig i huset. Det regnet rett inn, så det var stort behov for utbedring.
 • Der hvor situasjonen i perioder har vært spesielt dårlig har vi støttet familiene med ris, olje og løk.
 • Kjøpt sykkel til jenter der skoleveien er lang og utrygg.
 • Betalt strømregning for enslig mor.
 • Gitt støtte til husleie for en mor med 9 barn.
 • Betalt lønn til én ekstra engelsklærer. På den måten minsker vi antallet elever i hver klasse.
 • Gitt fast støtte til vann og strøm på Public school.
 • Betalt husleie for to unge jenter som får opplæring i søm av selskapsklær og brudekjoler.
 • Inngått avtale om ris, olje, salt og buljong hver tredje måned i ett år til en liten familie uten inntekt.
 • 10 av de eldste elevene får 3 måneders kveldskurs i data. De skal få kjennskap til internett, skrive epost og lære å bruke enkle spill.
 • Alma-M inngikk samarbeid med High Care Dental Clinic, et lokalt tannlegekontor, for behandling av alle våre studenter og syjentene. Tannlegen holdt også informasjonsmøter om tannhygiene på skolene for alle studentene og lærerne.

Resultater


Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2017:

 • En av våre faddere hadde med seg fotballdrakter i bagasjen da hun besøkte sine fadderbarn påsken 2017. Jentene dannet et fotballag og ble med i en turnering holdt av M’lop Tapang Organization, hvor jentene vant pokal!

Fotballdrakter

 • Betalt skolegang for 61 barn. 54 på grunnskolen og 6 elever på High School. En student går i lære som tannlegeassistent.
 • Utdeling av brukte briller medbrakt fra Norge.
 • En laptop som skal brukes i undervisningen ble gitt til Private School.
 • Utdeling av myke bamser, leker og klær til barna vi traff.
 • Utdeling av tannkost og tannkrem til alle familiene vi støtter.
 • Tilskudd til utbedring av uteplass ved Public School.
 • Inngått avtale om ris, olje, salt og buljong hver tredje måned i ett år til en liten familie uten inntekt.
 • Tilskudd på $50 til bygging av hus for bestemor og student.
 • Tilskudd til husleie for to familier.
 • I perioder med mye regn og vanskelige arbeidsforhold i landsbyen har vi delt ut ris og olje.
 • Brukte klær fra Norge ble gitt til Gatebarn-prosjektet i Sihanoukville.
 • Innkjøp av førstehjelpsutstyr til sy-prosjektet og deres naboer.
 • Kjøp av ny (brukt) symaskin til sy-prosjektet.
 • Lønn til Na Vy, lærer i søm, og betaling av felles lunsj til lærer og syjenter hver dag.
 • Leie av hus og tilskudd til mat for to av elevene på søm.
 • Tilskudd til strøm og vann på Public School.
 • Betalt lærerlønn for en ekstra klasse i engelsk på Public School.


Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2016:

 • Installasjon av nye tavler i 3 klasserom på den offentlige skolen.

Nye tavler

Nye tavler

 • 20 lass med sand/singel ble gitt til den offentlige skolen. Dette vil skape et bedre uteområde og lede vekk regnvann fra klasserommene og avverge oversvømmelser.

Bedre uteområde

 • 50 kg ris ble fordelt på 5 av de fattigste familiene. Rispakkene løser ikke problemet, men kan hjelpe familiene i ca. 10 dager og gi barna noen gode dager hvor de slipper å gå sultne på skolen.

Rispakkene

Rispakkene

 • Alma-M ga støtte til å utbedre hull i taket på den offentlige skolen, reparasjon av vinduer og dører, mere lys i klasserommene og datamaskiner til undervisningen.
 • Vi kjøpte sykkel til en jente med lang og utrygg vei til skolen.

Nye sykkel

 • Til felles bruk for alle våre studenter gav vi 2 laptop som skal være fast på biblioteket på skolen. Hver lørdag kan elevene benytte seg av tilbudet, og en lærer vil være til stede for å gi støtte ved behov.

Nye laptop

 • Noen familier sliter ekstra og vi har støttet enkelte familier med å betale husleie, strøm og ris i vanskelige perioder. For to familier har vi betalt reparasjoner på deres hus.
 • En av jentene våre har stor interesse for fotball, men var fortvilet over at hun ikke hadde sko hun kunne spille med. Hun fikk fotballsko, fotball og 3 par sokker.

Fotballjenta

 • I regntiden er det mange barn som kommer våte på skolen. I desember 2016 fikk alle barna som Alma-M støtter utlevert nye regnklær.

Nye regnklær

 • Mangel på rent drikkevann er et stort problem og gir mange barn alvorlige mageinfeksjoner. I desember 2016 fikk hver familie en stor beholder med rent drikkevann som kan tappes fra en enkel krane. Beholderen kan fylles opp igjen for $0.70.
Rent drikkevann
Rent drikkevann


Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2015:

 • For én av studentene som har mottatt støtte til opplæring i søm, etablerte vi systue i 2014 med nødvendig utstyr, som symaskin, bord, strykejern, saks, osv., samt diverse stoff for å sikre en god oppstart. Støtten ble avsluttet i 2015 og hun har nå en inntekt som hun kan leve av. Hun syr skoleuniformer til våre barn og diverse gaveartikler som vi kan selge på julemesser.
 • Besteforeldre (som nærmer seg 70 år) fikk to nye vegger på huset.
 • Bestemor som er alene med to barnebarn og en ung jente med nyfødt baby, fikk ny vegg og reparert taket.
 • 3 laptops + 1 prosjektor, gitt i gave fra Det Norske Oljeselskap, og CD’er med materiell for engelskundervisning ble overlevert til skolens lærere.

Laptops og prosjektor

Laptops og prosjektor

Dagfinn har opplæring i hvordan bruke laptop, prosjektor og CD for engelskundervisning.

 • Oppgradering av lys i noen av klasserommene, skolens uteområde og ved porten ble utført.

Oppgradering av lys

 • Murt vask med 4 kraner ble oppført ved toalettene. Vasken vil bli malt av elevene.

Murt vask med 4 kraner

Murt vask med 4 kraner

 • 50 englesk/khmer ordbøker ble kjøpt inn og delt ut til alle elevene.

englesk/khmer ordbøker

 • Fru Ly selger småkaker fra et rundt fat som hun bærer på hodet og går gjennom landsbyen med hver dag. Hun bor alene med datteren Ko Ka som går på den Katolske skolen. Om et år er Ko Ka klar for High School. Fru Ly var bekymret for at hun ikke har penger til ekstra fag + kopi med stempel og signatur av vitnemål for opptak til videregående skole og ba Alma-M om penger til dette. Men i steden for penger fikk hun 5 høner som vil gi henne en liten inntekt fra salg av egg og kyllinger. Hane deler hun med naboen.

Fru Ly


Alma-M ga støtte til følgende prosjekter i 2014:

 • En liten hønsegård med 5 høns (hane ble delt med nabo).
 • En liten hønsegård med 10 høns og en hane.
 • Organiserte leie av hus for en mor med 9 barn som var uten hjem.
 • Kjøpte PC og nødvendig utstyr til skolen samt opplæring for sekretær og noen lærere.
 • Installerte solcellelys hos alle familiene som vi støtter.
 • Kjøpte solcellepanel for et punktlys til 5 familier.
 • Gav støtte til en mor for utbedringer av huset.
 • La inn rent drikkevann til skolen. Betalte for tilkobling til det offentlige vannverket for skolen. Skolen manglet drikkevann for både elever og lærere.
 • De 10 eldste elevene fikk 3 måneder med dataundervisning på privat skole i 2014. Alle 10 jentene sendte epost til Alma-M ved fullført kurs.

Privat skole

Privat skole

 • 3 elever fikk ekstra engelskundervisning på privat skole.
 • Kjøpte inn engelske skolebøker til barn som ikke hadde lærebøker (utenom vårt program).
 • Kjøpte inn sangbøker, engelsk/khmer ordbøker og supplerende lærebøker i engelsk.
 • I koffertene hadde vi med ca. 30 kg med brukte engelske bøker som ble gitt til skolens bibliotek.
 • Inviterte alle barna med en forelder på fest med god mat og gaver til alle.

På fest

På fest

På fest

 • Alle barna fikk en toalettveske med diverse toalettsaker som tannbørste, såpe, shampoo, osv.
 • For én av studentene som har mottatt støtte til opplæring i søm, etablerte vi systue med nødvendig utstyr, som symaskin, bord, strykejern, saks, osv., samt diverse stoff for å sikre en god oppstart.


Tidligere prosjekter:

 • Gitt støtte til innkjøp av materialer for bygging av nye vegger i huset til en familie med 4 barn.
 • En mor har mottatt støtte til innkjøp av juicemaskin. I dag selger hun juice på markedet og har en inntekt som forsørger familien på 5 personer.
 • Tre nye toaletter og diverse utstyr til skoler.
 • Kveldsundervisning i engelsk.
 • Innredning av toalett x 2, dusj og kjøkken på et lokalt barnehjem.
 • Arbeid til mor med 9 barn som tigget på gaten. Nå selger hun grønnsaker, olje og diverse dagligvarer i nabolaget.
 • Nytt hus for en familie med små barn som bodde under en presenning.
 • Kreftbehandling til ett av fadderbarna.
 • Arbeid til en mor som nå forsørger sin familie på fem ved å tilberede og selge varme nuddelretter på torget.
 • Hønsegård med 12 høns og en hane til en enslig mor med tre barn.
 • Spesialsykkel til ett av fadderbarna som har poliomyelitt.
 • Sykler til barn med ekstra lang vei til skolen.