Om Alma M

En kan ta fra et menneske alt, men lærdom og kunnskap vil en alltid beholde!


Alma-M arbeider målrettet for å skape et fundament for bedre oppvekst og utvikling for barn i Kambodsja.

Vi ser det som en fordel at barna får bo i sammen med sin familie. Det kan være foreldre, besteforeldre eller andre i familien som har mulighet for å ta ansvar for barnet når foreldrene ikke er der, eller ikke klarer å ta vare på sine barn.

Om Alma-M

Navnet Alma-M kommer fra latinske navnet «Alma Mater» og ble først brukt i Romer-tiden. Det er mange land som har gitt navnet en betydning; som utdanning, opplæring, utvikling og omsorg. Det er også blitt assosiert med oppstarten av humanitært arbeid.

Barn og familie

Alma-M er registrert som en frivillig forening og har organisasjonsnummer NO 996 835 723. Vi har etablert en styringsgruppe på fem personer som i dag ledes av initiativtaker Haldis Særsten.


Fadderordning i Sihanoukville

I dag betaler vi skolegang for 53 barn. 34 på grunnskolen, 15 på high school og 5 på universitetet. Vi mottar regelmessig støtte fra 50 faddere. De resterende midlene får vi inn via gaver.

Haldis i Kambodsja

All donasjon til fadderprogrammet går til å betale skolegang, uniformer og skolebøker. Dette sikrer vi ved at all administrasjon og arbeid er basert på 100% frivillighet. Styringsgruppen betaler alle egne omkostninger, som for noen inkluderer reiser til Kambodsja én eller to ganger i året.


Vår visjon

Hjelpe jenter / unge kvinner med

 • Grunnskole
 • High School
 • Universitetsutdanning (2 år)
 • Informasjon og kunnskap om deres rettigheter
 • Støtte og tilrettelegge for et verdig liv med egne inntekter

Hvordan hjelper vi?

 • Vi gir støtte til skolegang for jenter
 • Tilrettelegger for at familier kan bo sammen
 • Betaler husleie i spesielle situasjoner
 • Deler ut mat ved behov
 • Gir støtte til nyetablerte arbeidsplasser
 • Gir støtte til informasjon og forebyggende opplysning om rettigheter, hygiene, ernæring og selvutvikling