Om Alma M

En kan ta fra et menneske alt, men lærdom og kunnskap vil en alltid beholde!


Alma-M arbeider målrettet for å skape et fundament for bedre oppvekst og utvikling for barn i Kambodsja. I tillegg gir vi hjelp til selvhjelp til noen av foreldrene.

Vi ser det som en fordel at barna får bo i sammen med sin familie. Det kan være foreldre, besteforeldre eller andre i familien som har mulighet for å ta ansvar for barnet når foreldrene ikke er der, eller ikke klarer å ta vare på sine barn.

Om Alma-M

Navnet Alma-M kommer fra latinske navnet «Alma Mater» og ble først brukt i Romer-tiden. Det er mange land som har gitt navnet en betydning; som utdanning, opplæring, utvikling og omsorg. Det er også blitt assosiert med oppstarten av humanitært arbeid.

Barn og familie

Alma-M er registrert som en frivillig forening og har organisasjonsnummer NO 996 835 723. Vi har etablert en styringsgruppe på fem personer som i dag ledes av initiativtaker Haldis Særsten.


Fadderordning i Sihanoukville

I dag betaler vi skolegang for 54 barn. 39 på grunnskolen, 12 på High School og 3 på universitetet. Vi mottar regelmessig støtte fra 52 faddere. De resterende midlene får vi fra gaver og salg av diverse gaveartikler fra Kambodsja og norske husflids varer.

Haldis i Kambodsja

All donasjon til fadderprogrammet går til å betale skolegang, uniformer og skolebøker. Dette sikrer vi ved at all administrasjon og arbeid er basert på 100% frivillighet. Styringsgruppen betaler alle egne omkostninger, som for noen inkluderer reiser til Kambodsja én eller to ganger i året.


Vår visjon

Støtte jenter / unge kvinner med

 • støtte til utdanning
 • informasjon og kunnskap for deres helse og rettigheter
 • tilrettelegge for et verdig liv med egne inntekter

Hvordan støtter vi?

 • Vi gir støtte til skolegang
 • Støtter jenter som ønsker universitetsutdannelse
 • Betaler for tannlegebehandling og enkelte tilfeller legebehandling
 • Deler ut mat til familiene ved behov
 • Tilrettelegger for at familier kan bo sammen
 • Samarbeider med etablerte organisasjoner og støtter opp om konkrete prosjekter
 • Gir støtte til nyetablerte arbeidsplasser
 • Gir støtte til informasjon og forebyggende opplysning om rettigheter, hygiene, ernæring og selvutvikling