Alma Mater Cambodia

Vi støtter jenter fra fattige familier til utdannelse og yrkesopplæring


Alma-M arbeider målrettet for å skape et fundament for bedre oppvekst for barn i Kambodsja. Vi fokuserer på skolegang og utvikling for barn, i tillegg gir vi hjelp til selvhjelp for familiene.

Vi ser det som en fordel at barna får bo i en familie. Det kan være foreldre, besteforeldre eller andre som har mulighet for å ta ansvar for barnet når foreldrene ikke er der.

Smilende folk

Foruten fadderordning mottar vi gaver fra våre støttespillere, husflidsvarer og et rikt utvalg av varer produsert i Kambodsja. Salget foregår på julemesser i november/desember, og blandt venner.

Alma-M reiser til Kambodsja én til to ganger hvert år. Der har vi samtaler med vår lokale kontaktperson, besøker skolene, deltar i undervisningen og har samtaler med lærerne. Alle familiene blir besøkt en gang i året. Faddere og andre som ønsker det kan delta på reisen. Alle utgifter blir betalt av den enkelte.

Turene til Kambodsja er til stor inspirasjon for å styrke engasjementet i foreningen. Det å se konkrete resultater av vårt arbeid gir inspirasjon til å fortsette. Det er en fin måte å oppleve landet og kulturen på, og å få en bedre forståelse for behovet for det arbeidet vi gjør.

Read: Information in English